card
Судлаачдаа, өөрчлөгдөхөөсөө бүү ай

Судлаачдаа, өөрчлөгдөхөөсөө бүү ай

Редакторын зурвас:Уильяам С Пинк нь  Millward Brown  судалгааны компаний ахлах ажилтан, бүтээлч шинжээчээр ажилладаг. Энэ нь “Судалгааг хялбарчлах нь: Өөрчлөлтийн тунхаг” гэсэн гарчигтайгаар анх хэвлэгдсэн өгүүллийн товч хувилбар болно.

Дэлгэрэнгүй