card

APRC-ийн гишүүн байгууллагууд

APRC-ийн гишүүн байгууллагууд

Одоогийн байдлаар APRC-д Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 10 улс орны 11 мэргэжлийн холбоод нэгдээд байна.