card

Маркетингийн Судалгааны Ассоциаци (MRA)

Маркетингийн Судалгааны Ассоциаци (MRA) нь АНУ-д төвтэй, судалгааны байгууллага болон бизнесийн байгууллагуудыг нэгтгэсэн байгууллага бөгөөд судалгааны байгууллагуудын хооронд орчин үеийн судалгааны талаарх мэдээллийг солилцох гүүр болдог.

MRA нь маркетингийн болон олон нийтийн санаа бодлын судалгааны мэргэжлийн дээд стандартыг хөгжүүлэх, тархаан дэлгэрүүлэх, хэрэгжүүлэх зорилготой байгуулага юм.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.marketingresearch.org/ линкээр орж үзнэ үү.