card

“Монголын маркетингийн судалгааны ассоциаци” төрийн бус байгууллагын дүрэм