Жолооч нар шатахууны үнэ, бүрэн гүйцэт шахах байдал, шатахууны чанарыг хамгийн их чухалчилдаг

Үндэсний томоохон нефт, газрын тосны компанитай хамтран хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж болон брэндийн үнэ цэнийг тодорхойлох судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Уг ажлын хүрээнд Улаанбаатар хот болон орон нутгийн 5 аймгийн 1000 гаруй жолоочоос таблет /CAPI-Computer Assisted Personal Interview/ ашиглаж мэдээлэл цуглуулалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн хэрэглэгчийн шатахуун түгээх станцаа сонгоход нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг нарийн ойлгохын тулд 2 удаагийн фокус бүлгийн ярилцлагыг өөрийн оффис дээр олон улсын стандартад нийцсэн бүлгийн ярилцлагын өрөөнд зохион байгууллаа. Үр дүнд нь сэтгэл ханамжийн түвшин, шийдвэр гаргалтад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын саналыг боловсруулсан юм.