Алсын хараа 2050: монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсрууллаа.

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА: Уг судалгаа нь 17 аймаг, 26 сум суурингийн 2500 хүнийг хамруулсан үндэсний төлөөлөх чадвар бүхий судалгаа бөгөөд 10 бүлгийн 598 медиа хэрэгсэл, амьдралын хэв маягийн 4 бүлгийн 92 үзүүлэлтээр ҮНДЭСНИЙ хэмжээнд МЕДИА хэрэглээ, амьдралын хэв маягийг хэмжиж гаргалаа.

МЕДИА СУДАЛГАА НЬ ЗОРИЛТОТ ЗАХ ЗЭЭЛЭЭ ОЙЛГОХ, ОНОВЧТОЙ, ҮР АШИГТАЙ МЕДИА ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХЭД ТУСЛАХ БОЛНО.

Хэрэв та уг судалгааны үнэ тариф болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл info@mmcg.mn хандана уу.